اقتصاد دریا محور یکی از ضرورت‌های امروز کشور است

به گزارش سردبیر پرس، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور در دیدار با تعدادی از نخبگان و جوانان صاحب طرح و ایده، گزارش‌های ارائه شده در جلسه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: طرح‌ها و ایده‌های مطرح شده در جلسه باید به برنامه‌های عملیاتی با جدول زمان‌بندی تبدیل شود تا با اجرای اینگونه طرح‌ها شاهد […]

به گزارش سردبیر پرس، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور در دیدار با تعدادی از نخبگان و جوانان صاحب طرح و ایده، گزارش‌های ارائه شده در جلسه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: طرح‌ها و ایده‌های مطرح شده در جلسه باید به برنامه‌های عملیاتی با جدول زمان‌بندی تبدیل شود تا با اجرای اینگونه طرح‌ها شاهد توسعه کشور باشیم.
وی با اشاره به یکی از طرح‌های ارائه شده در جلسه درباره توسعه سواحل مکران، تصریح کرد: اقتصاد دریا محور یکی از ضرورت‌های امروز کشور است که با اتکا به آن می‌توانیم رشد و توسعه را برای مردم کشور و به ویژه ساکنین مناطق ساحلی به ارمغان آوریم.
معاون اول رییس جمهور اقتصاد دریا محور و اقتصاد دیجیتال را از مهمترین محورهای توسعه در جهان امروز برشمرد و گفت: باید این دو محور مهم را در اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌ها مدنظر قرار دهیم چرا که با پرداختن به این دو موضوع مهم زمینه رشد و توسعه کشور مهیا خواهد شد.
وی افزود: اگرچه در برخی از صنایع کمی عقب هستیم اما به دلیل وجود نیروی انسانی تحصیل کرده و نخبگان کشور، در زمینه اقتصاد دیجیتال پیشرفت‌های خوبی در کشور حاصل شده، چرا که در این بخش به دانش و ذهن جوانان و نخبگان کشور متکی هستیم.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به یکی دیگر از گزارش‌های مطرح شده در جلسه در مورد توسعه ریلی کشور، خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های نجات اقتصاد کشور توسعه ریلی است و اگر بتوانیم اهداف تعیین شده برای توسعه شبکه ریلی کشور را محقق کنیم، تحولی اساسی در پیشرفت کشور حاصل خواهد شد.
در این جلسه که جمعی از جوانان و نخبگان حضور داشتند، گزارشی از طرح‌های توسعه مکران و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی و آب ارائه شد و ضرورت‌ها و الزامات اجرای این طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

منبع : مهر نیوز