اقدامات دولت در مهار تورم زمان‌بر است و آثار بلند مدت دارد

سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: عوامل گرانی روشن است. مثلا حجم نقدینگی ۴ هزار میلیارد که به دولت به ارث رسید تورم زا است و آثار آن بلندمدت است. منبع : مهر نیوز

سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: عوامل گرانی روشن است. مثلا حجم نقدینگی ۴ هزار میلیارد که به دولت به ارث رسید تورم زا است و آثار آن بلندمدت است.

منبع : مهر نیوز