الزام مرغ فروشی ها به عرضه مرغ تنظیم بازار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به اینکه برخی واحدها تنها به عرضه مرغ قطعه بندی شده اقدام می کنند گفت: با توجه به خودداری برخی واحدها از عرضه مرغ تنظیم بازاری، پروانه چنین واحدهایی باطل می شود.

به گزارش  سردبیر پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران؛ حشمت الله عسگری در جلسه تنظیم بازار با اشاره به ممانعت برخی مرغ فروشی ها از عرضه مرغ تنظیم بازار اظهار داشت: مرغ فروشی ها ملزم به تامین نیاز مردم هستند و با توجه به عرضه گسترده مرغ، همه واحدها باید مرغ عرضه کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی واحدها تنها به عرضه مرغ قطعه بندی شده اقدام می کنند افزود: با توجه به خودداری برخی واحدها از عرضه مرغ تنظیم بازاری، پروانه چنین واحدهایی باطل می شود چرا که تامین نیاز مردم اولویت دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران عنوان کرد: کشتارگاه ها نیز باید به همان میزانی که مرغ تحویل می گیرند باید مرغ به میدان بهمن تحویل دهند.
عسگری گفت: تامین سهمیه مرغ مورد نیاز بیمارستان ها، رستوران ها، پادگان ها و چنین مراکزی نیز در دستورکار قرار دارد و با تایید صنعت و معدن در میدان حکیمیه عرضه می شود.