امسال آزمون استخدامی معلمان برگزار می شود؟

رئیس دانشگاه فرهنگیان در پاسخ به اینکه بااین اوصاف آیا پذیرش بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان (آزمون استخدامی) خواهید داشت؟ اظهار کرد: درصورت تخصیص ردیف استخدامی و تایید سازمان اداری استخدامی احتمالا یک آزمون استخدامی مکمل خواهیم داشت.

رضا مراد صحرایی با بیان اینکه باید از شیوه‌های جایگزین برای تامین معلم مطلوب استفاده کنیم گفت: ایده آل ما جذب در دوره‌های چهارساله است. آمارهای فعلی نشان می‌دهند در ۱۴۰۷ تا ۱۴۰۸ ورودی ما با خروجی آموزش و پرورش می‌تواند تراز شود که البته قطعی نیستند و تخمینی هستند و باید شرایط مختلف از جمله ورود اتباع و افزایش جمعیت دانش آموزی و غیره را در نظرگرفت. اظهارات مهم او را می خوانید:

* از سال آینده دانشجومعلمان در دو مرحله وارد دانشگاه خواهند شد؛ یک گروه در مهر (دبیری متوسطه اول و دوم) و گروه کثیری (از جمله معلمان ابتدایی) در بهمن وارد دانشگاه می‌شوند. مصاحبه عمومی و علمی در سال آینده ۳۰ درصد از نمره کل را به خود اختصاص می‌دهد و گزینش مستمر در طول تحصیل اتفاق خواهد افتاد. وی ادامه داد: علت پذیرش در دو گروه در نیمسال اول و دوم این است که می‌خواهیم فرصت کافی برای گزینش در اختیار داشته باشیم. اکنون کل بازه زمانی برای گزینش ۱۲ روز و زمان اندکی است، اما با این تصمیم چهارماه فرصت برای این‌کار در اختیار داریم.

*کف تراز سال آینده ۷۰۰۰ خواهد بود و ۵۰۰ نمره اضافه شده و معدل باید برای گروه علوم انسانی حداقل ۱۵ و برای گروه ریاضی، فنی و تجربی حداقل ۱۴ باشد.

*در مصاحبه‌ها تفاوت‌های جدی با سال‌های گذشته داریم. سنجش شخصیت و تست‌های شخصیتی انجام می‌شود و معلمان باید هم هویت دینی و هم هویت ملی راسخ داشته باشند.

*در طرح رتبه بندی ۲۵۰۰ ارزیاب حرفه‌ای تربیت شدند که می‌توان از آنها نیز برای امر گزینش و مصاحبه استفاده کرد. ما آماده ایجاد تحول در این حوزه هستیم.