امسال تغییری در روند تخصیص ارز ترجیحی نخواهیم داشت

به گزارش بازار، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در حین این بازدیدها در جریان وضعیت دارویی این داروخانه ها قرار گرفت. وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از داروخانه ها، گفت: شیر خشک رژیمی به مقدار کافی تهیه شده و در دو سه روز آینده از گمرک ترخیص شده و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. […]

به گزارش بازار، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در حین این بازدیدها در جریان وضعیت دارویی این داروخانه ها قرار گرفت.
وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از داروخانه ها، گفت: شیر خشک رژیمی به مقدار کافی تهیه شده و در دو سه روز آینده از گمرک ترخیص شده و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه وضعیت ارزی امسال بهتر از سال گذشته است، گفت: در ابتدای امسال سفارش های خوبی داده ایم و مردم مشکلی در زمینه تامین دارو و اقلامی مانند شیر خشک نخواهند داشت.
وزیر بهداشت با بیان اینکه نیاز سالانه کشور به شیر خشک رژیمی در حدود ۱۰۰ هزار قوطی است، گفت: اگر توزیع این شیر خشک ها با نسخه پزشک متخصص اطفال انجام شود، با کمبود مواجه نخواهیم شد.
عین اللهی در پاسخ به سوالی در زمینه تخصیص ارز ترجیحی به بیمه ها برای جلوگیری از قاچاق معکوس اقلام دارویی و شیرخشک، گفت: با ارتقای نرم افزار تیتک که مصرف دارو را ردیابی می کند، می توان با قاچاق مقابله کرد.
وزیر بهداشت گفت: برنامه ما در حال حاضر این است که به هیچ وجه تغییری در روند ارز ترجیحی دارو ندهیم و به همان شکل سال گذشته ادامه خواهد داشت.
وی گفت:اگر سازمان برنامه و بودجه توان مالی بیمه ها را تقویت کند و مشکلات مالی موجود در تامین مالی بیمه ها برطرف شود، ترجیح ما هم انتقال ارز ترجیحی به بیمه خواهد بود.
وزیر بهداشت با بیان اینکه مجلس مبلغی در حدود ۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه همگانی مصوب کرده است، افزود: برنامه ما در سال جاری این است که همه مردم را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.
وی گفت: بحث بعدی در وزارت بهداشت، پس از تحقق بیمه همه گانی، بحث افزایش پوشش دارویی بیمه هاست که این مساله منوط به تامین مالی بیمه هاست.