انتخابات باید اتاق شیشه ای باشد/ شفافیت ملاک انتخاب

محمد مسعود کشاورز در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس بیان کرد: یکی از شاخص‌های اصلی در نظام‌های مردم سالار توجه به خواست و اراده مردمی است از این رو انتخابات نیز مصداق بارز مردم سالاری در نظام‌های دینی و دمکرات است. وی اضافه کرد: یکی از مطالباتی که مردم از داوطلبان حضور در انتخابات دارند […]

محمد مسعود کشاورز در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس بیان کرد: یکی از شاخص‌های اصلی در نظام‌های مردم سالار توجه به خواست و اراده مردمی است از این رو انتخابات نیز مصداق بارز مردم سالاری در نظام‌های دینی و دمکرات است.
وی اضافه کرد: یکی از مطالباتی که مردم از داوطلبان حضور در انتخابات دارند بیان واقعیت و ارائه راهکار برای برون رفت از شرایط موجود است از این رو می‌توان گفت که در انتخابات باید نامزدهای انتخاباتی با شفافیت و عمل به قوانین موجود در حوزه انتخابات نقش مهمی در آگاهی بخشی به مردم داشته باشند.
کشاورز تاکید کرد: نمی‌توان از کاندیدایی که به موضوع شفافیت ارج نمی نهد انتظار داشت که به فکر آینده مردم باشد پس می‌توان گفت که از جمله مسائلی که نقش مهمی در انتخاب شدن افراد توسط مردم دارد موضوع بیان شفاف دیدگاه‌ها و نظریات شخص داوطلب در مسئله انتخابات است.
او متذکر شد: شفافیت مالی نیز مهم بوده و باید مورد توجه باشد زیرا نباید پول‌های غیر متعارف به چرخه انتخابات وارد شود و زمینه ساز فساد در جامعه را فراهم کند.
این فعال سیاسی اعتقاد دارد زمانی انتخابات پرشور خواهد بود که مردم با آگاهی در عرصه حضور پیدا کنند این در حالی است که با توجه به افزایش رسانه‌های جمعی دسترسی آحاد مختلف مردم به موضوعات تسهیل شده است.
سردبیر پرس با همکاری جنبش ازما چالش شفافیت کاندیداهای شورای شهر را راه اندازی کرده است و با اجرای این چالش رأی دهندگان می‌توانند با آگاهی بیشتر نسبت به انتخاب اعضای شورای شهر و روستا اقدام کنند.

منبع : مهر نیوز