انتخابات برای رای اولی ها جشن تکلیف سیاسی است

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حجت الاسلام مجید گشول گفت: وقتی انسان از نظر فکری، بینش و آگاهی به این حد می‌رسد که می‌تواند در سرنوشت سازترین و مهمترین رویداد سیاسی شرکت کند باید از این حقوق قانونی استفاده کند. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حجت الاسلام مجید گشول گفت: وقتی انسان از نظر فکری، بینش و آگاهی به این حد می‌رسد که می‌تواند در سرنوشت سازترین و مهمترین رویداد سیاسی شرکت کند باید از این حقوق قانونی استفاده کند.

منبع : مهر نیوز