انتخاب اعضای هیأت رییسه خانه احزاب/ حشمتیان رئیس شد

محمد تبرایی دبیر اجرایی خانه احزاب در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس، در خصوص جلسه امروز دوشنبه (۸ آبان ۱۴۰۲) گفت: در جلسه امروز خانه احزاب اعضای هیأت رئیسه خانه احزاب انتخاب شدند. وی افزود: در این جلسه به ترتیب آرا کنعانی مقدم نایب رئیس اول، حسین کمالی به عنوان نایب رئیس دوم، فرج کمیجانی […]

محمد تبرایی دبیر اجرایی خانه احزاب در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس، در خصوص جلسه امروز دوشنبه (۸ آبان ۱۴۰۲) گفت: در جلسه امروز خانه احزاب اعضای هیأت رئیسه خانه احزاب انتخاب شدند.
وی افزود: در این جلسه به ترتیب آرا کنعانی مقدم نایب رئیس اول، حسین کمالی به عنوان نایب رئیس دوم، فرج کمیجانی به عنوان خزانه دار و محمدحسین عرب پور به عنوان منشی انتخاب شدند.
دبیر اجرایی خانه احزاب با اشاره به جلسه قبلی خانه احزاب اظهار داشت: در جلسه قبلی خانه احزاب انتخابات برای انتخاب کرسی ریاست برگزار شد که قدرتعلی حشمتیان به عنوان رئیس انتخاب شد.
تبرایی ادامه داد: بر اساس قانون و با پایان دوره ریاست یک ساله اصولگرایان بر کرسی ریاست خانه احزاب انتخابات نوبت ریاست به احزاب مستقل رسید که از سهمیه مستقلین کاندیداها میان بیادی، صفر پور و قدرتعلی حشمتیان بود که بیادی انصراف داد، صفر پور هم کاندید نشد و قدرتعلی حشمتیان رأی اکثریت را به دست آورد و ریاست یک سال آینده خانه احزاب را به دست آورد.
دبیر اجرایی خانه احزاب گفت: طبق قانون کرسی ریاست خانه احزاب سال آینده و در پایان دوره سه ساله جابه‌جا شده و به اصلاح طلب‌ها خواهد رسید.
منبع : مهر نیوز