انتخاب واحد ترم بهمن حوزه دانشجویی الزهراء از ۱۳ بهمن آغاز می شود

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، تاریخ انتخاب واحد حوزه دانشجویی الزهراء (س) اعلام شد. انتخاب واحد دانشجویان حوزه علوم اسلامی دانشگاه الزهراء (س) از ۱۳بهمن ماه آغاز شده و تا ۱۶ بهمن ماه ادامه دارد. همچنین حذف و اضافه از ۲۶ بهمن ماه لغایت ۲۹ بهمن ماه انجام می گیرد و کلاس ها از ۳۰ […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، تاریخ انتخاب واحد حوزه دانشجویی الزهراء (س) اعلام شد.
انتخاب واحد دانشجویان حوزه علوم اسلامی دانشگاه الزهراء (س) از ۱۳بهمن ماه آغاز شده و تا ۱۶ بهمن ماه ادامه دارد.
همچنین حذف و اضافه از ۲۶ بهمن ماه لغایت ۲۹ بهمن ماه انجام می گیرد و کلاس ها از ۳۰ بهمن ماه آغاز می شود.
انتخاب واحد اینترنتی بوده و دانشجویان در صورت مواجه شدن با هر مشکلی می توانند به کارشناس آموزش حوزه مراجعه کنند.
با توجه به عدم تمدید مهلت زمان انتخاب واحد دانشجویان ملزم هستند در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.