انتصاب مدیران جدید در شبکه الکوثر

به گزارش پایگاه خبری سردبیر به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی، مرتضی شمسی مدیر شبکه الکوثر در احکامی جداگانه، حجت الله طلایی را به سمت مدیر تولید و امور هنری و مجید هاشمی فرا را به سمت مدیر گروه سیاسی و خبر این شبکه منصوب کرد. حجت الله طلایی پیش از این مدیر […]

به گزارش پایگاه خبری سردبیر به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی، مرتضی شمسی مدیر شبکه الکوثر در احکامی جداگانه، حجت الله طلایی را به سمت مدیر تولید و امور هنری و مجید هاشمی فرا را به سمت مدیر گروه سیاسی و خبر این شبکه منصوب کرد.
حجت الله طلایی پیش از این مدیر طرح و برنامه مرکز پویانمایی صبا بوده است.
مجید هاشمی فرا نیز پیش از این مدیریت تامین برنامه شبکه آموزش سیما را عهده دار بوده است.