انتظاراتی که مردم از شورا‌های شهر دارند

بسته انتخاباتی امروز به موضوع انتظارات مردم از شورا‌های شهر اختصاص دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حالا که در آستانه انتخابات شورا‌های شهر قرار داریم قطعاً مردم نامزد‌های انتخاباتی را ارزیابی می‌کنند تا افراد توانمند بر کرسی‌های شورای شهر تکیه بزنند. امروز خبرنگار ما به سراغ شهروندان رفته تا انتظارتشان را […]

بسته انتخاباتی امروز به موضوع انتظارات مردم از شورا‌های شهر اختصاص دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حالا که در آستانه انتخابات شورا‌های شهر قرار داریم قطعاً مردم نامزد‌های انتخاباتی را ارزیابی می‌کنند تا افراد توانمند بر کرسی‌های شورای شهر تکیه بزنند.
امروز خبرنگار ما به سراغ شهروندان رفته تا انتظارتشان را از شورا‌های شهر بیان کنند و اینکه تا چه اندازه شهروندان با وظیفه شورا‌های شهر آشنایی دارند.