انتظار ۲ساله تصویب لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی شهرداری کرمانشاه

به گزارش سردبیر پرس، امید کریمی اظهار کرد: حوزه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه در طول ۲ سال گذشته و بنا بر دستور شهردار، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تأمین امنیت شغلی پرسنل شهرداری هدف گذاری کرد. وی افزود: بر این اساس و در راستای ساماندهی حوزه سرمایه انسانی و نیروهای شرکتی و […]

به گزارش سردبیر پرس، امید کریمی اظهار کرد: حوزه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه در طول ۲ سال گذشته و بنا بر دستور شهردار، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تأمین امنیت شغلی پرسنل شهرداری هدف گذاری کرد.
وی افزود: بر این اساس و در راستای ساماندهی حوزه سرمایه انسانی و نیروهای شرکتی و روزمزد شهرداری کرمانشاه، طرح تأسیس مؤسسه پویندگان دیار زاگرس و اساسنامه آن تهیه و طی نامه‌هایی برای بررسی و تصویب لایحه متن اساسنامه این مؤسسه از طریق اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه پیگیری شد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: با گذشت حدوداً ۲ سال این لایحه هیچ گاه در صحن شورای اسلامی شهر کرمانشاه مطرح نشد.
کریمی با بیان اینکه در گیر و دار کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر کرمانشاه بارها لایحه اساسنامه مؤسسه از دستور کار جلسات شورا خارج و همچنان این لایحه به صورت مسکوت در شورای شهر باقی ماند، گفت: در طول ۲ ماه گذشته با راهنمایی‌های شهردار کرمانشاه تمامی سهام شرکت نوین به شهرداری کرمانشاه واگذار و با تشکیل هیأت مدیره جدید و تصمیمات اخذ شده گام‌های مهمی در راستای ساماندهی نیروهای شرکتی، حجمی و روزمزد برداشته شد.
به گفته وی تمامی اهدافی را که از تشکیل و تأسیس مؤسسه تصور می‌شد، از این طریق قابل دسترس قرار گرفت.

منبع : مهر نیوز