انتقال تجربیات، آموزش و برند سازی؛ ۳ گام اساسی گردشگری سلامت

بازار؛ گروه صنعت: علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در همایش و نمایشگاه بین‌ المللی بیمارستان‌ های خصوصی، با اشاره به دستاوردهای برگزاری چنین همایشی گفت: انتقال تجربیات موفق؛ این یک بستری هست که هر یک از بیمارستان ها بتوانند تجربیات موفق خودشان را به اشتراک بذارند. در کشور […]

بازار؛ گروه صنعت: علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در همایش و نمایشگاه بین‌ المللی بیمارستان‌ های خصوصی، با اشاره به دستاوردهای برگزاری چنین همایشی گفت: انتقال تجربیات موفق؛ این یک بستری هست که هر یک از بیمارستان ها بتوانند تجربیات موفق خودشان را به اشتراک بذارند. در کشور ایران بسیار نیازمند به این مفهوم و ابتکار هستیم. لازمه این موضوع این است که بیمارستان ها و شبکه های درمان کنار هم و با هم کار کنند.
شالبافیان با اشاره به محور دوم ادامه داد: آموزش؛ یکی از زمینه هایی که چنین همایش هایی می ‌تواند به ارتقای سطح آموزش مجموعه های بیمارستانی کند همین آموزش است.
وی افزود: محور سوم برند سازی است؛ به تعبیر بنده نمایان شدن هرچه بهتر و موفق تر این مجموعه ها برای مخاطبان خودشان است. بنابراین اگر مشکلاتی را در حوزه گردشگری سلامت مواجه هستیم که بعضا توانمندی ها و ارزش‌ های ما را در جاهای محدود و گوشه هایی تحت تاثیر قرار می ‌دهد این است که افرادی که در این حوزه فعالیت می ‌کنند شبکه های غیر رسمی هستند.

از شش ماه قبل معرفی مجموعه های گردشگری سلامت را چه دفاتر خدمات مسافرتی و چه مراکز درمانی مورد تایید وزارت بهداشت، ‌ درمان و آموزش پزشکی را به مخاطبان خارجی شروع کردیم

معرفی ظرفیت های گردشگری سلامت ایرانمعاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه چگونه می توان به شبکه های غیر رسمی فائق آمد؟ بیان کرد: اصلی ترین شیوه این است که مجموعه های صاحب نام و معتبر برای مخاطبین خودشان نمایان شوند. بنابراین کارکرد این همایش و بررسی توفیق آن در گرو این است که چگونه می شود برنامه ریزی کرد برای معرفی هر چه بهتر داشته های بیمارستان ها و برقراری زمینه ارتباطی زمینه ارتباط بیمارستان های خوش نام و معتبر با مخاطبان واقعی خودشان است. به طور خلاصه نمایان شدن توانمندی ها و ظرفیت های مجموعه های درمانی برای مخاطبان خودشان است.
وی اضافه کرد: اگر چه این کار برای مجموعه های درمانی انتفاعی دارد اما باری را از مشکل فعلی کشور هم حل خواهد کرد که به جای اینکه بعضا مجموعه های غیر رسمی امکان ارائه خدمات داشته باشند مجموعه های معتبر تایید شده از ظرفیت گردشگری سلامت استفاده کنند.
شالبافیان در پاسخ به این پرسش که برای دست یابی به موارد فوق چه اقداماتی انجام شده است، گفت: خوشبختانه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شش ماه قبل معرفی مجموعه های گردشگری سلامت را چه دفاتر خدمات مسافرتی و چه مراکز درمانی مورد تایید وزارت بهداشت، ‌ درمان و آموزش پزشکی را به مخاطبان خارجی شروع کردیم. این بی تو بی هایی که در جای جای کشور برگزار می شود و بسیاری از بازدیدهایشان از مراکز درمانی است.
وی اضافه کرد: کار ما این است که به عنوان حاکمیت بتوانیم شرکت ها و مجموعه های دارای اهلیت خارجی را مرتبط به کسب و کارهای معتبر داخلی کنیم؛ همین جا مستحضر هستید که به صورت مرتبط جاهای مختلف کشور این برنامه ها اجرا می شود. یکی از برنامه هایی که امیدواریم با مشارکت هرچه بیشتر بیمارستان های خصوصی هم صورت بگیرد و امکان معرفی این بیمارستان ها را فراهم بیاورد؛ در مهرماه در منطقه آزاد اروند با توجه ظرفیت کشور عراق امکان معرفی این ظرفیت ها وجود دارد.

مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد وزارت گردشگری بندی را تصویب کرد که هزینه کرد اشخاص خصوصی برای معرفی ظرفیت های گردشگری کشور از جمله تولید محتوا، انتشار محتوا به زبان های خارجی هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود؛ مشروط بر اینکه وزارت گردشگری آن را تایید کند

پرداخت هزینه تولید محتوای گردشگری سلامت به عنوان مالیاتشالبافیان ادامه داد: این موضوع آخر مرداد ماه در پاکستان اتفاق میفتد، تلاشمان این بوده که بتوانیم جاهایی که حضور داشته باشیم و نمایندگی کنیم معرفی ظرفیت های بیمارستان ها و مجموعه های گردشگری سلامت را انجام دهیم و بعد زمینه ارتباط مستقیم را فعال کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت های کشور پاکستان بیان کرد: کشور پاکستان ظرفیت های بسیار خوبی دارد و در طول نمایشگاه بین المللی نیز دیدیم که چگونه توانمندی هایی که از برخی بیمارستان های تهران دیده بودند با اشتیاق و اعجاب بیان می کردند. این وظیفه ما است که این اتفاقات را استمرار ببخشیم.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: محوری که با حمایت مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حوزه گردشگری اتفاق افتاد و ما آن را به بیمارستان ها تعمیم دادیم و اعلام رسمی می کنم که آمادگی داریم این کار را برای بیمارستان ها هم انجام دهیم این بود که مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد وزارت گردشگری بندی را تصویب کرد که هزینه کرد اشخاص خصوصی برای معرفی ظرفیت های گردشگری کشور از جمله تولید محتوا، انتشار محتوا به زبان های خارجی هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود؛ مشروط بر اینکه وزارت گردشگری آن را تایید کند.
وی اضافه کرد: در متن قانون ظرفیت های گردشگری آمده اما گردشگری سلامت یکی از اصلی ترین ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین اعلام می کنم که بیمارستان های خصوصی که به تولید و انتشار محتوا به زبان های خارجی مبادرت کنند مشروط بر اینکه تاییده لازم را داشته باشند ما هزینه کردشان را به سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول تایید می کنیم. بنابراین این فرصتی برای هدف این همایش یعنی معرفی هر چه بهتر و امکان حضور در بازارهای خارجی ایجاد می کند.
شالبافیان ادامه داد: بیمارستان شما می خواهد نمایشگاه در کشور خارجی برگزار کند، این را به عنوان هزینه قابل قبول تایید می کنیم. تولید محتوای معرفی و تبلیغات می خواهید داشته باشید آن را به عنوان هزینه قابل قبول تایید می کنیم و هر آن چیزی که برای تولید و نشر محتوا به زبان های خارجی انجام شود در معاونت گردشگری به سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه های قابل قبول معرفی خواهیم کرد. خوشبختانه مجموعه مختلف حوزه گردشگری یا مجموعه هایی که اساسا کارشان در حوزه گردشگری نیست اما به عنوان مسئولیت های اجتماعی پا به این حوزه گذاشته اند می توانند کمک کار ما باشند.
وی تاکید کرد: امیدوارم بتوانیم در معرفی ظرفیت ها و توانمندی های پزشکی کشور هرچه بیشتر و بهتر بتوانیم خدمت شما عزیزان باشیم.