انتقال پیکرهای مطهر شهدای گمنام به شهرستان‌های مازندران

پیکر ۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس عصر جمعه به مازندران وارد و امروز با استقبال مردم به شهرهای مختلف استان از جمله رامسر منتقل شدند تا صبح یکشنبه در مکان‌های مورد نظر تشییع و تدفین شوند.

پیکر ۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس عصر جمعه به مازندران وارد و امروز با استقبال مردم به شهرهای مختلف استان از جمله رامسر منتقل شدند تا صبح یکشنبه در مکان‌های مورد نظر تشییع و تدفین شوند.