اندوه شهادت و جراحت ده‌ها دانش آموز افغانستانی وصف ناشدنی است

به گزارش سردبیر پرس، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توئیتی در واکنش به شهادت و جراحت ده‌ها دانش‌آموز افغانستانی نوشت: «و لا تحْسبن اللَّه غافلا عمّا یعْمَل الظّالِمُون إنما یوخرهُم لیوم تشْخصُ فیه الْأبصار. هدف قراردادن کودکان بی‌گناه در ماه مبارک رمضان، بار دیگر واقعیت جنایتکار تروریست‌ها را نشان داد. اندوه شهادت و جراحت […]

به گزارش سردبیر پرس، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توئیتی در واکنش به شهادت و جراحت ده‌ها دانش‌آموز افغانستانی نوشت: «و لا تحْسبن اللَّه غافلا عمّا یعْمَل الظّالِمُون إنما یوخرهُم لیوم تشْخصُ فیه الْأبصار. هدف قراردادن کودکان بی‌گناه در ماه مبارک رمضان، بار دیگر واقعیت جنایتکار تروریست‌ها را نشان داد. اندوه شهادت و جراحت ده‌ها دانش‌آموز افغانستانی در ماه مبارک رمضان، وصف‌ناشدنی است.»

منبع : مهر نیوز