انفجار در عراق ساختمان های آبادان را به لرزه در آورد

به گزارش سردبیر پرس، موج انتشار صدای انفجار در عراق برخی ساختمان‌ها و پنجره‌ها را به لرزه در آورد. علت این صدا، انفجاری در خاک عراق روبه‌روی نهر مچری اروندکنار بوده است. صدای انفجار شنیده شده در واقع ناشی از چک و خنثی سازی مین‌های باقی مانده از زمان جنگ به دست مهندسان مین در […]

به گزارش سردبیر پرس، موج انتشار صدای انفجار در عراق برخی ساختمان‌ها و پنجره‌ها را به لرزه در آورد.
علت این صدا، انفجاری در خاک عراق روبه‌روی نهر مچری اروندکنار بوده است.
صدای انفجار شنیده شده در واقع ناشی از چک و خنثی سازی مین‌های باقی مانده از زمان جنگ به دست مهندسان مین در خاک عراق بوده است که صدای ناشی از انفجار یکی از مین‌ها شدت زیادی داشت و تا آبادان هم شنیده شد.
این صدای انفجار آنقدر مهیب بود که در آبادان برخی ساختمان‌ها را به لرزه درآورد.
اروندکنار در ۵۰ کیلومتری آبادان و روبروی شهر فاو عراق است.