انفجار گاز در کرمانشاه یک مصدوم برجای گذاشت 

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس