اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی برنامه هفتم توسعه اصلاح شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز (یکشنبه ۸ بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره ایرادات شورای نگهبان، جداول شماره ۹ و ۱۰ ماده ۴۲ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند: جدول شماره ۹- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز (یکشنبه ۸ بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره ایرادات شورای نگهبان، جداول شماره ۹ و ۱۰ ماده ۴۲ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

جدول شماره ۹- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی (نفت و گاز)

سنجه عملکردی
واحد متعارف
هدف کمی در پایان برنامه

ظرفیت تولید صیانتی نفت خام
هزار بشکه در روز
۴۴۵۰

تولید نفت خام (توان)
هزار بشکه در روز
۴۲۵۰

افزایش تولید نفت خام و گاز از میادین مشترک
معادل هزار بشکه در روز
۱۰۰۰

تولید میعانات گازی
هزار بشکه در روز
۸۰۴

تولید گاز خام
میلیون مترمکعب در روز
۱۲۳۹

جمع‌آوری گازهای مشعل
میلیارد مترمکعب در سال
۱۵

کاهش مصرف از طریق اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی (مطابق جدول شماره ۱-۱۰)
معادل هزار بشکه نفت خام در روز
۱۲۸۵

تولید بنزین
میلیون لیتر در روز
۱۲۹

تولید نفت گاز
میلیون لیتر در روز
۱۳۰

تولید نفت کوره
میلیون لیتر در روز
۴۹

نسبت تولید بنزین و نفت گاز یورو ۴ به بالا به کل تولید این دو فراورده
درصد
۷۵

نسبت تولید محصولات سنگین پالایشی به کل محصولات پالایشی
درصد
۲۰

افزایش ضریب بازیافت نفت خام در طول برنامه
واحد درصد
۱

جدول شماره ۱۰- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی (برق)

سنجه عملکردی
واحد متعارف
هدف کمّی در سال پایان برنامه

کل ظرفیت نامی منصوبه
مگاوات
۱۲۴،۴۸۵

ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر
مگاوات
۱۲۰۰۰

ظرفیت منصوبه هسته‌ای
مگاوات
۳۰۰۰

تولید برق
میلیون کیلووات ساعت
۴۸۹،۲۹۵

تولید برق تجدیدپذیر
میلیون کیلووات ساعت
۲۱۰۰۰

میانگین بهره وری (راندمان نیروگاه‌های موجود
درصد
۴۴

تلفات انتقال و توزیع برق
درصد
۱۰

مجموع تبادل (صادرات و واردات) برق
میلیون کیلووات ساعت
۲۰۰۰۰

حداکثر توان تولید برق در اوج بار
مگاوات
۸۷،۱۴۰

حداکثر نیاز مصرف برق در اوج بار
مگاوات
۸۵،۵۰۸

تراز برق در اوج بار
مگاوات
۱،۶۳۲

میانگین بهره‌وری نیروگاه‌های جدید
درصد
۵۵ درحد استاندارد

صرفه جویی مصرف‌کننده نهایی برق
میلیون کیلووات ساعت
۰۰۰/ ۳

رشد طول خطوط شبکه
درصد
۲۵ (سالانه ۵)

سهم نیروگاه‌های جدیدالاحداث بدون نیاز به سوخت گاز و فرآورده نفتی
درصد از کل ظرفیت تولید
۴۰

سهم اندازه‌گیری برق مصرفی مشترکان از طریق شمارشگرهای هوشمند
درصد
۹۰ (سال اول ۶۰)

رشد ظرفیت پست‌های انتقال و توزیع
درصد
۲۵

منبع : خبرگزاری مهر