اهدای عضو نوجوان زرین دشتی به چهار نفر زندگی دوباره بخشید

مسئول انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی داراب در گفتگو با مهر اظهار کرد: با رضایت خانواده زنده‌یاد محسن حسنی شنبدی که بر اثر تصادف با موتور سیکلت دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای بدن وی به ۴ بیمار نیازمند اهدا شد. داریوش مؤمن افزود: زنده یاد محسن حسنی شنبدی ۱۷ ساله فرزند حمزه ساکن […]

مسئول انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی داراب در گفتگو با مهر اظهار کرد: با رضایت خانواده زنده‌یاد محسن حسنی شنبدی که بر اثر تصادف با موتور سیکلت دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای بدن وی به ۴ بیمار نیازمند اهدا شد.
داریوش مؤمن افزود: زنده یاد محسن حسنی شنبدی ۱۷ ساله فرزند حمزه ساکن شهر شهرپیر از توابع بخش ایزدخواست شهرستان زرین دشت بود که با رضایت و بزرگ منشی خانواده وی اعضای بدن این نوجوان حیات بخش زندگی چهار نفر دیگر شد.
وی افزود: کلیه این نوجوان زرین دشتی به آقایی ۲۹ ساله از کازرون، کلیه وپانکراس وی به آقایی ۵۰ ساله از یاسوج، کبد وی نیز به خانمی ۳۲ ساله از همدان و دختر خردسال ۴ ساله دیگری از همدان پیوند زده شد.

منبع : مهر نیوز