اهدا ۳۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان نیازمند در کنگاور

به گزارشسردبیر پرس، رئیس آموزش و پرورش کنگاور گفت: دو خیر مدرسه ساز در این شهرستان  ۳۰ دستگاه تبلت را به ارزش  یک میلیارد ریال به دانش آموزان کم برخوردار اهدا کردند.حسینی مهر با اشاره به آغاز همه گیری کرونا و تعطیلی مدارس گفت: نیاز ابتدایی اجرای آموزش مجازی، تجهیز دانش آموزان به گوشی‌های هوشمند […]

به گزارشسردبیر پرس، رئیس آموزش و پرورش کنگاور گفت: دو خیر مدرسه ساز در این شهرستان  ۳۰ دستگاه تبلت را به ارزش  یک میلیارد ریال به دانش آموزان کم برخوردار اهدا کردند.حسینی مهر با اشاره به آغاز همه گیری کرونا و تعطیلی مدارس گفت: نیاز ابتدایی اجرای آموزش مجازی، تجهیز دانش آموزان به گوشی‌های هوشمند بود.رئیس آموزش و پرورش کنگاور در ادامه از همت خیران که امکان ادامه تحصیل برای دانش آموزان را فراهم می کنند  قدردانی کرد.