اورژانس اجتماعی آموزش و پرورش تشکیل می‌شود

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، سیزدهمین شورای آموزش و پرورش استان با حضور اعضا و ریاست استاندار یزد با هدف بررسی آسیب‌های اجتماعی و زمینه‌های نفوذ و گسترش آن در مدارس و جمعیت دانش آموزی برگزار شد. مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در این مراسم اظهار کرد: در این جلسه سه آسیب خودکشی، آزار […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، سیزدهمین شورای آموزش و پرورش استان با حضور اعضا و ریاست استاندار یزد با هدف بررسی آسیب‌های اجتماعی و زمینه‌های نفوذ و گسترش آن در مدارس و جمعیت دانش آموزی برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در این مراسم اظهار کرد: در این جلسه سه آسیب خودکشی، آزار جنسی و فضای مجازی برسی و مقرر شد یک دبیرخانه با دستگاه‌های مربوط تشکیل شود.
محمدکاظم رحیمی نژاد افزود: یکی دیگر از مصوبات این جلسه، تشکیل اورژانس اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش و مراکز مشاوره است.
وی ادامه داد: طرح آموزش و بازآموزشی با هدف شناسایی نشانه‌های آسیب و آگاهی رسانی به دانش آموزان برای مقابله با این آسیب‌ها اجرا خواهد شد.

منبع : مهر نیوز