اومیکرون وضعیت دانشگاه‌ها را مبهم کرد

چندی پیش، مقرر شد تا دانشگاه‌ها در تمامی مقاطع کلاس ها را به صورت حضوری برگزار کنند و این تصمیمات درحالی گرفته شد که انتشار ویروس اومیکرون در ایران به شدت افزایش یافته است. منبع : خبرگزاری مهر

چندی پیش، مقرر شد تا دانشگاه‌ها در تمامی مقاطع کلاس ها را به صورت حضوری برگزار کنند و این تصمیمات درحالی گرفته شد که انتشار ویروس اومیکرون در ایران به شدت افزایش یافته است.

منبع : خبرگزاری مهر