ایجاد سامانه‌های رصد حوادث و سوانح در تهران ضروری است

به گزارش سردبیر پرس، رضا کرمی محمدی با بیان اینکه راه اندازی و افزایش استفاده از سامانه‌های پایشی برای مدیریت شهری و سایر سازمان‌های تخصصی مدیریت بحران بسیار ارزشمند است، عنوان کرد: استفاده از این سامانه‌ها داده‌ها و اطلاعات لازم را فراهم می‌کند که می‌تواند هم مبنای اقدامات عملی در شهر تهران باشد و هم […]

به گزارش سردبیر پرس، رضا کرمی محمدی با بیان اینکه راه اندازی و افزایش استفاده از سامانه‌های پایشی برای مدیریت شهری و سایر سازمان‌های تخصصی مدیریت بحران بسیار ارزشمند است، عنوان کرد: استفاده از این سامانه‌ها داده‌ها و اطلاعات لازم را فراهم می‌کند که می‌تواند هم مبنای اقدامات عملی در شهر تهران باشد و هم در بحران‌های احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تاکید بر اینکه ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای استفاده بهینه از سامانه‌های طراحی شده امری ضروری است، تصریح کرد: چنانچه این سامانه‌ها به کار گرفته نشود، اولاً هدررفت هزینه است و ثانیاً این سامانه‌ها کم کم کارآیی خود را از دست می‌دهد.

کرمی محمدی با بیان اهمیت حوزه پایش مخاطرات گفت: بر همین اساس در مرکز فرماندهی عملیات اضطراری شهر تهران (EOC) میزهای پایش مخصوص به هر سامانه از جمله میزهای پایش زلزله شامل هشدار سریع زلزله و تخمین خسارت، سامانه لغزش زمین، فرونشست و سامانه‌های هشدار سیل و هواشناسی ایجاد شده است. بنابراین یک اقدام کاملاً زیر ساختی برای استفاده مداوم از سامانه‌ها و همچنین امکان اتصال سایر سازمان‌های تخصصی به آنها بخصوص سامانه هشدار سریع زلزله انجام شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تصریح کرد: این امر موجب می‌شود سامانه‌ها بر خط و دائماً بروز و تقویت شوند و می‌توان هر سال اقدامات و کارکردهای جدیدی برای آنها در نظر گرفت و از طرفی این سامانه‌ها به ما کمک می‌کنند تا داده‌های مورد نیاز تبدیل به اطلاعات و سپس منجر به تولید دانش شود که در مدیریت بحران امری لازم و ضروری است.