ایجاد ۳۰ واحد کارگاهی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در کرمانشاه

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، امسال با ایجاد این تعداد واحد کارگاهی و دانش‌بنیان زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر در استان فراهم می‌شود منبع : سردبیر پرس

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، امسال با ایجاد این تعداد واحد کارگاهی و دانش‌بنیان زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر در استان فراهم می‌شود

منبع : سردبیر پرس