اینکه بلیت بفروشند و مانع از حضور بانوان شوند قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در خصوص حواشی بازی ایران و لبنان در شهر مشهد گفت: گزارشی درخصوص این بازی به من رسیده است. وی ادامه داد: نکته‌ای وجود دارد که مسئولان مربوطه باید از قبل تدبیر می‌کردند که اگر جایگاهی متناسب با خانمها در استادیوم بوده و […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در خصوص حواشی بازی ایران و لبنان در شهر مشهد گفت: گزارشی درخصوص این بازی به من رسیده است.
وی ادامه داد: نکته‌ای وجود دارد که مسئولان مربوطه باید از قبل تدبیر می‌کردند که اگر جایگاهی متناسب با خانمها در استادیوم بوده و شرایط به گونه‌ای بوده که خانمها در استادیوم حضور پیدا کنند قطعاً می‌بایست متناسب با فروش بلیت جایگاهی برای خانمها در نظر می‌گرفتند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر شرایط برای ورود خانمها مهیا نبوده است از ابتدا باید تدبیر می‌کردند و عقل خود را به کار می‌انداختند. اصلاً بلیت نمی‌فروختند.
حجت الاسلام منتظری گفت: اینکه بلیت بفروشند و مانع از حضور بانوان شوند اصلاً قابل قبول نیست و من این اتفاق را به هیچ وجه قابل قبول نمی دانم و تأیید هم نمی‌کنم.