بارش باران در شمال استان فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، چهارشنبه شب فعالیت سامانه بارشی به شهرستان‌های شمالی استان فارس رسید. در حال حاضر این سامانه در شهرستان‌های آباده و صفاشهر فعال شده است. بارش باران در شهرستان‌های داراب و زرین دشت برای ساعتی قطع شده اما به گفته سازمان هواشناسی بارش باران در منطقه داراب تا ساعتی دیگر به […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، چهارشنبه شب فعالیت سامانه بارشی به شهرستان‌های شمالی استان فارس رسید.
در حال حاضر این سامانه در شهرستان‌های آباده و صفاشهر فعال شده است.
بارش باران در شهرستان‌های داراب و زرین دشت برای ساعتی قطع شده اما به گفته سازمان هواشناسی بارش باران در منطقه داراب تا ساعتی دیگر به طور مجدد آغاز خواهد شد.

منبع : مهر نیوز