بارش باران و آبگرفتگی معابر در کرمانشاه

همزمان با فعالیت سامانه بارشی در استان کرمانشاه و اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی، بارش باران موجب آبگرفتگی در برخی معابر شهر کرمانشاه شد.

همزمان با فعالیت سامانه بارشی در استان کرمانشاه و اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی، بارش باران موجب آبگرفتگی در برخی معابر شهر کرمانشاه شد.