بارش برف بعد از ۱۰ سال در سمنان

شهر کویری ایران پس از سال‌ها رنگ برف به خود دید. سمنان پس از یک دهه، محروم بودن از نعمت خدا در روز پانزدهم دی ماه ۱۴۰۱ با بارش برف مواجه و سفیدپوش شد.

شهر کویری ایران پس از سال‌ها رنگ برف به خود دید. سمنان پس از یک دهه، محروم بودن از نعمت خدا در روز پانزدهم دی ماه ۱۴۰۱ با بارش برف مواجه و سفیدپوش شد.