بارش برف در مناطق شمالی ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در حال حاضر بارش برف در قسمت شمالی استان از جمله شهرستان ایوان و ایلام آغاز شده است. دیگر نقاط نیمه شمالی نیز بارش باران گزارش شده است. بارش و ناپایداری‌ها به تدریج پیش از ظهر امروز در سطح استان خارج خواهند شد. منبع : مهر

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در حال حاضر بارش برف در قسمت شمالی استان از جمله شهرستان ایوان و ایلام آغاز شده است.

دیگر نقاط نیمه شمالی نیز بارش باران گزارش شده است.

بارش و ناپایداری‌ها به تدریج پیش از ظهر امروز در سطح استان خارج خواهند شد.

منبع : مهر