بارش برف و برف روبی محورهای برفی در شهرستان پاوه

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در پی ادامه فعالیت سامانه بارشی در جو منطقه، محورهای کوهستانی در شهرستان پاوه برفی و عملیات برف‌روبی برای جلوگیری از مسدود شدن این محورها انجام گرفت. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در پی ادامه فعالیت سامانه بارشی در جو منطقه، محورهای کوهستانی در شهرستان پاوه برفی و عملیات برف‌روبی برای جلوگیری از مسدود شدن این محورها انجام گرفت.

منبع : مهر نیوز