بارندگی شدید در میمه دهلران

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در حال حاضر شاهد شکل گیری ابرهای همرفتی ریزشی بر روی قسمت شرقی و جنوب شرقی استان هستیم که سبب رگبار شدید باران، رعدوبرق و تندباد شدید لحظه‌ای شده است. منبع : مهر

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در حال حاضر شاهد شکل گیری ابرهای همرفتی ریزشی بر روی قسمت شرقی و جنوب شرقی استان هستیم که سبب رگبار شدید باران، رعدوبرق و تندباد شدید لحظه‌ای شده است.

منبع : مهر