بازدید استاندار کرمانشاه از ۴ طرح صنعتی در اسلام آباد غرب

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس