بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت از بیمارستان‌ گناباد و بجستان

گناباد- معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در بیمارستان‌های علامه بهلول گناباد و آیت‌الله مدنی بجستان، روز پرستار را به پرستاران این بیمارستان‌ها تبریک گفت.

گناباد- معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در بیمارستان‌های علامه بهلول گناباد و آیت‌الله مدنی بجستان، روز پرستار را به پرستاران این بیمارستان‌ها تبریک گفت.