بازدید وزیر صمت از معادن سنگ جنوب باقرآباد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، سید رضا فاطمی امین در ادامه سفر یک روزه خود به استان فارس از چند طرح معدنی تولید سنگ و مرمریت فارس بازدید کرد. وزیر صمت در این بازدید توانمندی استان فارس در تولید سنگ و مرمریت را خوب ارزیابی کرد. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، سید رضا فاطمی امین در ادامه سفر یک روزه خود به استان فارس از چند طرح معدنی تولید سنگ و مرمریت فارس بازدید کرد.
وزیر صمت در این بازدید توانمندی استان فارس در تولید سنگ و مرمریت را خوب ارزیابی کرد.

منبع : مهر نیوز