بازیکن تراکتور با نظر ایفمارک از لیست خارج می شود

به گزارش سردبیر پرس و به نقل از سایت باشگاه تراکتور، محمد قنبری از ناحیه زانو دچار مصدومیت شده و در اردوی آنتالیا غایب بود، بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط پزشکان متخصص و با مدنظر قراردادن میزان مصدومیت، این بازیکن برای بازگشت به میادین باید دوره درمان چند ماهه را طی کند. شایان ذکر […]

به گزارش سردبیر پرس و به نقل از سایت باشگاه تراکتور، محمد قنبری از ناحیه زانو دچار مصدومیت شده و در اردوی آنتالیا غایب بود، بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط پزشکان متخصص و با مدنظر قراردادن میزان مصدومیت، این بازیکن برای بازگشت به میادین باید دوره درمان چند ماهه را طی کند.
شایان ذکر است، در صورتی که دوره نقاهت محمد قنبری بیش از دو ماه باشد، با نظر مرکز ایفمارک نام بازیکن به طور موقت از لیست تراکتور خارج می‌شود.

منبع : مهر نیوز