ببینید | خطاطی که آثارش را از ایران به هند صادر می کردند

میرمعزالدین محمد کاشانی معروف به “میرمُعّز” از بهترین خوشنویسان و نستعلیق‌نویسان قرن دهم هجری است. او از سادات حسینی کاشان بود و گاهی آثارش را با عبارت «معزالدین محمدالحسینی» رقم می‌زد. میرمُعّز از خوشنویسان زبردست دوران شاه طهماسب اول و شاه عباس بزرگ صفوی است که در زمان شاه عباس سفری به هند کرد و […]

میرمعزالدین محمد کاشانی معروف به “میرمُعّز” از بهترین خوشنویسان و نستعلیق‌نویسان قرن دهم هجری است. او از سادات حسینی کاشان بود و گاهی آثارش را با عبارت «معزالدین محمدالحسینی» رقم می‌زد. میرمُعّز از خوشنویسان زبردست دوران شاه طهماسب اول و شاه عباس بزرگ صفوی است که در زمان شاه عباس سفری به هند کرد و دوباره به ایران بازگشت. تاریخ درگذشت او در کاشان را مؤلف گلستان هنر سال ۹۹۵ ه‍. ق و مؤلف کتاب مناقب هنروران ۹۹۰ه‍. ق ذکر کرده‌اند. او علاوه بر خطاطی در شعر و موسیقی نیز دست داشت و اشعارش را با نام مستعار «معزی» می‌سرود./منبع: صدا و سیما