برای شرکت در انتخابات این “نکات بهداشتی” را رعایت کنید

سردبیر پرس/کرمانشاه رییس مرکز بهداشت استان کرمانشاه از تمامی افراد خواست برای شرکت در انتخابات حتما چند نکته بهداشتی مهم را رعایت کنند. دکتر ابراهیم شکیبا در گفت و گو با سردبیر پرس در خصوص پروتکل های بهداشتی برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ گفت: بر اساس پروتکل های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت در روز انتخابات تمام […]

سردبیر پرس/کرمانشاه رییس مرکز بهداشت استان کرمانشاه از تمامی افراد خواست برای شرکت در انتخابات حتما چند نکته بهداشتی مهم را رعایت کنند.
دکتر ابراهیم شکیبا در گفت و گو با سردبیر پرس در خصوص پروتکل های بهداشتی برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ گفت: بر اساس پروتکل های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت در روز انتخابات تمام شرکت کنندگان و عوامل اجرایی ملزم به استفاده از “ماسک” هستند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت فاصله اجتماعی، گفت: رعایت فاصله دو متر میان شرکت کنندگان الزامی است و مسئولین شعب باید تمام تلاش خود را بکار گیرند که با سرعت بخشیدن به انجام کار، مانع از تجمع در محل شعب اخذ رای شوند.
رییس مرکز بهداشت استان کرمانشاه با توصیه به اینکه هر یک از شرکت کنندگان بهتر است خودکار شخصی برای نوشتن رای همراه داشته باشند، گفت: در غیراینصورت توصیه می شود در صورت استفاده از خودکار مشترک، قبل و بعد از استفاده گندزدایی آن انجام گیرد.
شکیبا گفت: شعب اخذ رای تا حد امکان باید در فضای باز باشد و تجمع افراد در درب ورودی و خروجی و محل صندوق اخذ رای ممنوع است.
وی افزود: به مسئولین شعب توصیه شده حتما ماسک ذخیره داشته باشند تا چنانچه برخی افراد ماسک نداشتند، در اختیار آنها قرار دهند.
رییس مرکز بهداشت استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین تاکید شده که حتما در محل شعب مواد ضدعفونی کننده به مقدار کافی ذخیره شود تا در مواقع نیاز استفاده شود.
شکیبا گفت: در محل سرویس های بهداشتی شعب هم باید مایع دستشویی به میزان کافی موجود باشد.
شکیبا گفت: در زمان شمارش آرا هم توصیه می شود افراد حتما رعایت فاصله را داشته و حداقل دو متر از هم فاصله داشته باشند.
انتهای پیام