برج آزادی خاموش شد/ همزمان با «ساعت زمین»

به گزارش سردبیر پرس به نقل از روابط عمومی برج آزادی، «ساعت زمین» یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت (World Wide Fund for Nature) است که در آن سازه‌ها و ساختمان‌های معروف جهان در آخرین شنبه ماه مارس، به مدت یک ساعت چراغ‌ها و تجهیزات الکترونیکی غیر ضروری خود را با هدف […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از روابط عمومی برج آزادی، «ساعت زمین» یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت (World Wide Fund for Nature) است که در آن سازه‌ها و ساختمان‌های معروف جهان در آخرین شنبه ماه مارس، به مدت یک ساعت چراغ‌ها و تجهیزات الکترونیکی غیر ضروری خود را با هدف آگاهی‌بخشی در مورد تغییر اقلیم و حفظ انرژی، خاموش می‌کنند.

بر این اساس امسال نیز برج آزادی در حمایت از محیط زیست جهانی چراغ‌هایش خاموش شد.

منبع : مهر نیوز