برداشت محصولات فرعی مرتعی در خراسان جنوبی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، علیرضا نصرآبادی صبح شنبه در نشست خبری اظهارکرد: بیش از ۹۵ درصد از کل مساحت استان خراسان جنوبی را عرصه های منابع طبیعی اعم از جنگل ها، مراتع و بیابان تشکیل می دهد.که مساحت مراتع نزدیک به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار است. وی با توجه به اینکه استمرار […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، علیرضا نصرآبادی صبح شنبه در نشست خبری اظهارکرد: بیش از ۹۵ درصد از کل مساحت استان خراسان جنوبی را عرصه های منابع طبیعی اعم از جنگل ها، مراتع و بیابان تشکیل می دهد.که مساحت مراتع نزدیک به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار است.

وی با توجه به اینکه استمرار بهره برداری از گیاهان دارویی در سیاست سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور در قالب حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی است افزود: بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از مراتع استان دارای طرح اصلاح، احیا و بهره بردای است.

وی ادامه داد: آنغوزه، آویشن و وشا، و سایر گیاهان دارویی عمده ترین گیاهان دارویی و صنعتی تولید شده در مراتع این شهرستان است.که بهره برداران با آگاهی از ارزش اقتصادی این گونه گیاهان در راستای در آمد خانوار، خود عاملی موثر برای حفاظت و احیا رویشگاه ها بوده، و به صورت غیر مستقیم حافظ عرصه های منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی آن هستند.

وی با اشاره به کاهش بی سابقه نزولات آسمانی و پراکنش زمانی نامناسب بارندگیها در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و پیش بینی عدم وقوع باران موثر طی ماه های آینده و در نتیجه تاثیر منفی آن بر رشد و نمو گونه های گیاهان دارویی، تاکید کرد: هرگونه برداشت حتی به صورت محدود می تواند تهدید جدی برای پوشش گیاهی مراتع و جنگلها باشد.

نصرآبادی اضافه کرد: برداشت از انواع گونه های گیاهان دارویی و صنعتی در سطح مراتع و رویشگاههای دارای طرح مرتعداری ممنوع و بهره برداری و استحصال محصولات صنعتی از قبیل آنغوزه و وشا به سال بعد آن هم در صورت وجود بارندگی های مناسب موکول شد.

وی اظهار داشت: با اجرای پروژه های مرتعداری از قبیل بذر کاری، کپه کاری و نهال کاری در مراتع در کنار اجرای مدیریت چرای دام به عنوان راهکار مدیریتی مفید جهت تعادل مناسب دام در مرتع می تواند تا حدودی فشار را بر عرصه مراتع کمتر کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی تصریح کرد: این شیوه باعث تقویت پوشش گیاهی، تثبیت خاک، کاهش فرسایش و تقویت ظرفیت مراتع و افزایش تولید علوفه می شود.

نصرآبادی در پایان از همراهی تمامی مجریان طرح های مرتعداری و بهره برداران مراتع که این موضوع را مد نظر داشته قدردانی کرد و گفت: هرگونه برداشت غیرقانونی ممنوع بوده و مردم در صورت مشاهده موارد تخطی می‌توانند با شماره ۱۵۰۴ مراتب را به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اطلاع رسانی کنند.