برداشت هزار ۵۰۰ تن کلزا از مزارع استان کرمانشاه

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ازبرداشت هزار ۵۰۰ تنی کلزا از مزارع گرمسیری استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می شود امسال ۵ هزار تن کلزا از مزارع استان کرمانشاه برداشت شود. منبع : سردبیر پرس

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ازبرداشت هزار ۵۰۰ تنی کلزا از مزارع گرمسیری استان خبر داد و گفت:
پیش‌بینی می شود امسال ۵ هزار تن کلزا از مزارع استان کرمانشاه برداشت شود.

منبع : سردبیر پرس