برفروبی مناطق کوهستانی بخش خورگام رودبار

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، عوامل راهداری شهرستان رودبار برای بازگشایی مسیرهای کوهستانی و روستایی که متأثر از بارش برف هستند در این محورها حضور دارند. منبع : خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، عوامل راهداری شهرستان رودبار برای بازگشایی مسیرهای کوهستانی و روستایی که متأثر از بارش برف هستند در این محورها حضور دارند.

منبع : خبرگزاری مهر