برف‌روبی ۵۳۶۵ کیلومتر راه‌های اصلی و شریانی کرمانشاه

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: عملیات برف‌روبی در محورهای اصلی و شریانی استان کرمانشاه در حال انجام است. وی با اشاره به فعالیت ۲۰۱ نیروی راهداری با ۱۲۹ دستگاه ماشین آلات، افزود: پنج هزار و ۳۶۵ کیلومتربرفروبی و ۲ هزار و ۳۱۵ شن و نمک پاشی و ریزش برداری پنج […]

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: عملیات برف‌روبی در محورهای اصلی و شریانی استان کرمانشاه در حال انجام است.
وی با اشاره به فعالیت ۲۰۱ نیروی راهداری با ۱۲۹ دستگاه ماشین آلات، افزود: پنج هزار و ۳۶۵ کیلومتربرفروبی و ۲ هزار و ۳۱۵ شن و نمک پاشی و ریزش برداری پنج مقطع انجام گرفته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین ۱۸۹ دستگاه خودرو رها سازی شده و ۱۲ نفر هم در راهدارخانه ها اسکان داده شده اند.
کرمی بیان کرد: از ۹۱ محور روستایی مسدود ۷۵ محور باز گشایی شده و ۱۶ محور در حال بازگشایی است و از ۸۰۱ روستا ۷۶۰ روستا بازگشایی شده و ۴۱ روستا در حال بازگشایی است.

منبع : مهر نیوز