برنامه‌ریزی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور

به گزارش سردبیر پرس به نقل از وزارت ارتباطات، هادی اصلان زاده معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات از اهتمام و برنامه ریزی در بخش‌های دولت الکترونیکی، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال، گسترش تبادلات پستی و توسعه فناوری‌های فضایی خبر داد. وی با حضور در جلسه شورای […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از وزارت ارتباطات، هادی اصلان زاده معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات از اهتمام و برنامه ریزی در بخش‌های دولت الکترونیکی، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال، گسترش تبادلات پستی و توسعه فناوری‌های فضایی خبر داد.
وی با حضور در جلسه شورای مدیران حوزه ICT استان بوشهر با مدیران این استان در خصوص مشکلات کاری دستگاه‌های تابعه بحث و تبادل نظر کرد و با اشاره به وجود مشکلات احتمالی در روند اجرای فعالیت‌های استانی در بخش‌های مختلف، راهکارهایی با توجه به ظرفیت‌های استانی ارائه داد.
اصلان زاده با حضور در اداره کل پست استان بوشهر، با کارمندان و ارباب رجوع و به ویژه نامه رسان‌ها در خصوص مشکلات موجود گفتگو و از واحدهای تجزیه، قبول و ارسال بازدید کرد.
معاون وزیر ارتباطات در این بازدید ضمن بیان اهمیت و لزوم اجرای دقیق تکالیف وزارت ارتباطات در ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد، ارتقای کارآمدی و بسط عدالت از طریق خدمات هوشمند، به موضوع احترام به کارمند و صیانت از حقوق مردم نیز تاکید کرد و گفت: حفظ امانت داری در انجام وظایف محوله به اداره کل پست و صیانت از حقوق مردم و احترام به کارمند اهمیت بسیار زیادی دارد.