بروز سانحه برای یک جنگنده پاکستانی در پنجاب

به گزارش پایگاه خبری سردبیر به نقل از اسپوتنیک، این هواپیمای جت که آموزشی و از نوع PAF FT-7PG بود در هنگام فرود آمدن در پایگاه نظامی پنجاب دچار سانحه شده و سقوط کرد. اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.

به گزارش پایگاه خبری سردبیر به نقل از اسپوتنیک، این هواپیمای جت که آموزشی و از نوع PAF FT-7PG بود در هنگام فرود آمدن در پایگاه نظامی پنجاب دچار سانحه شده و سقوط کرد.
اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.