برپایی “میز خدمت جهادی” در مهاباد

مهاباد- سردبیر پرس- در راستای ارایه خدمات و ارتقای رفاه شهروندان “میز خدمت جهادی” با حضور فرماندار، اعضای شورای شهر و جمعی از مسوولان ادارات مهاباد در محله کم برخوردار “سیدآباد” واقع در حاشیه این شهر برپا شد.

مهاباد- سردبیر پرس- در راستای ارایه خدمات و ارتقای رفاه شهروندان “میز خدمت جهادی” با حضور فرماندار، اعضای شورای شهر و جمعی از مسوولان ادارات مهاباد در محله کم برخوردار “سیدآباد” واقع در حاشیه این شهر برپا شد.