برچسب زنی به نخبگان دلیل اصلی انزوای جامعه علمی کشور است

به گزارش سردبیر پرس، رسول ملکوتی در گردهمایی تشکل‌هایی نخبگان مرکزی ستاد، با بیان اینکه انزوای نخبگان بزرگترین آفت کشور است، اظهار داشت: یکی از عیوب سیاست‌ها این است که حضور نخبگان در گروه‌های مختلف سیاسی منجر به انگ زنی به نخبگان می‌شود. وی افزود: برچسب زنی به نخبگان علت اصلی انزوای خود خواسته جامعه […]

به گزارش سردبیر پرس، رسول ملکوتی در گردهمایی تشکل‌هایی نخبگان مرکزی ستاد، با بیان اینکه انزوای نخبگان بزرگترین آفت کشور است، اظهار داشت: یکی از عیوب سیاست‌ها این است که حضور نخبگان در گروه‌های مختلف سیاسی منجر به انگ زنی به نخبگان می‌شود.

وی افزود: برچسب زنی به نخبگان علت اصلی انزوای خود خواسته جامعه علمی کشور در سپهر سیاسی است.

رئیس تشکل‌های نخبگان مردمی آیت‌الله رئیسی در استان اصفهان بیان داشت: یکی از راهکارهای اصلی رفع سیاست زدگی نخبگان این است که نگاه ابزاری و تجملی به نخبگان کمتر شود.

وی تصریح کرد: ما به یکی شبکه سازی دائم و عمیق در ارکان تصمیم سازی و اجرایی کشور نیاز داریم که نخبگان تشکیل دهنده تار و پود این شبکه باشند. تا بسیاری از مشکلات رفع شود.

منبع : خبرگزاری مهر