برگزاری حضوری امتحانات نهایی دانش آموزان در دهلران

امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم دانش آموزان دهلران به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نظارت کارشناسان بهداشت و درمان در سه حوزه امتحانی در سطح شهر دهلران برگزار شد. منبع : مهر

امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم دانش آموزان دهلران به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نظارت کارشناسان بهداشت و درمان در سه حوزه امتحانی در سطح شهر دهلران برگزار شد.

منبع : مهر