برگزاری دور تازه نشست کنترل تسلیحاتی روسیه و آمریکا در ژنو

معاون وزیر امور خارجه روسیه، در صدر هیئت اعزامی جهت انجام گفتگوهای کنترل تسلیحات هسته ای با آمریکا وارد ژنو سوئیس شد.

به گزارش  سردبیر پرس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در صدر هیئت اعزامی جهت انجام گفتگوهای کنترل تسلیحات هسته ای با آمریکا وارد ژنو سوئیس شد.

پیش از این گفتگوها، وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که طرفین درباره مسائل مربوط به حفظ و تقویت ثبات راهبردی و همچنین دورنمای کنترل تسلیحات بحث خواهند کرد.

وزارت خارجه آمریکا نیز در این رابطه افزود که این سری گفتگوها با روسیه باید زمینه را برای ایجاد ساز و کار و اقدامات کنترل تسلیحات در آینده جهت کاهش خطرها فراهم کند.وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا، در صدر هیئت اعزامی این کشور در این گفتگوها حضور خواهد یافت. علاوه بر این، بانی جنکینز معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین الملل نیز هیئت آمریکایی را همراهی می کند.