برگزاری همایش روضه سکوت امروز ظهر در کرمانشاه +فیلم

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس