بزرگترین سایت نهضت ملی مسکن کشور در قم

سایت ۵۶۰ هکتاری واقع در منطقه پردیسان قم با احداث ۲۸ هزار واحد مسکونی که پیشرفت حدود ۴۰ درصدی دارد، بزرگترین سایت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور شناخته شده است. منبع : مهر نیوز

سایت ۵۶۰ هکتاری واقع در منطقه پردیسان قم با احداث ۲۸ هزار واحد مسکونی که پیشرفت حدود ۴۰ درصدی دارد، بزرگترین سایت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور شناخته شده است.

منبع : مهر نیوز